Omrkněte portfolio

Používáte na webu zahraniční produkty? Kdy je nutné stát se identifikovanou osobou?

Identifikovanou osobou se můžete stát kvůli přijatým službám ze zahraničí. Vzniká vám povinnost podat Daňové přiznání k DPH a zaplatit 21% daň. 

Příkladem mohou být tyto situace, které se odehrávají v rámci vašeho podnikání: 

 • Používáte Facebook pro reklamu
 • Používáte Google AdSense na svém webu pro zobrazení reklamy 
 • Platíte si nástroje pro tvorbu grafiky, např. Canva, Figma
 • Používáte placenou verzi zahraničního mailingového nástroje, např. MailerLite, MailChimp
 • Používáte placené pluginy nebo šablony – Learndash, Divi, Envato market 
 • Využíváte placený font na webu
 • Máte na webu platební bránu Stripe 

V těchto případech uvedete DIČ ve fakturačních údajích a dostanete fakturu bez DPH. Pokud byste službu kupovali jako soukromá osoba, platíte cenu s DPH, protože nikde není zmíněné vaše DIČ.

Další příklad je pokud prodáte e-book nebo jakýkoliv jiný digitální produkt podnikateli na Slovensko nebo do jiné země v EU. Za prodaný produkt vystavíte fakturu a máte povinnost se stát Identifikovanou osobou

Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro zahraniční nákupy, v České republice zůstává neplátcem DPH. Pokud už plátcem DPH jste, nemůžete se stát zároveň identifikovanou osobou.

Nemusí jít o vysoké příjmy nebo výdaje, stačí pár korun, a máte povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba.

DPH musíte dopočítat sami – tzv. samovyměřením (Reverse charge), které se uvádí v daňovém přiznání k DPH. Odkaz na přesný návod najdete níže. Identifikovaná osoba nemá povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení, pouze Daňové přiznání k DPH.

Povinná registrace

Jak již bylo zmíněno, identifikovaná osoba se z vás stane (a je třeba se zaregistrovat) z kteréhokoliv z následujících důvodů:

 • Koupili jste si službu od dodavatele se sídlem kdekoliv mimo ČR – Stripe, Facebook apod.
 • Poskytli jste službu do jiného státu v EU (kromě ČR) – jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense nebo případ, kdy poskytnete službu (online kurz, konzultace) podnikateli ze Slovenska
 • Z jiného státu EU jste pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč

Identifikovanou osobou se stanete ode dne přijetí nebo poskytnutí služby, pořízení zboží.

Pro registraci k Identifikované osobě použijete tento formulář a přiložíte přílohu. Přílohou bude právě ta faktura, která způsobila povinnost registrace k DPH. Na přílohu určitě nezapomeňte. Pokud by se tak stalo, pověřený pracovník z FÚ vás bude kontaktovat a bude chtít tuto přílohu poslat.

Modelové situace v případě, že nejste plátce DPH 

Situace 1:

Máte web na WordPress, který bude sloužit pro prezentaci služeb a rádi byste ho postavili na placené šabloně nabízené v zahraničí. Pokud si licenci zakoupíte sami, jste povinni stát se identifikovanou osobou. Pokud máte k dispozici webdesignéra, který licenci koupí a spravuje za vás, nestáváte se identifikovanou osobou a vyřešení licence je na daném webdesignérovi. Příkladem může být použití šablony Divi.

Situace 2:

Svůj web týkající se podnikání jste se rozhodli propagovat přes reklamy na Facebooku. Jelikož nejste plátce DPH, musíte v profilu vyplnit svoje DIČ. Po zveřejnění reklamy máte povinnost se do 15 dnů registrovat jako identifikovaná osoba. Facebook zná vaše DIČ, takže vám naúčtuje cenu bez DPH. Částku, kterou vám Facebook vyúčtuje na fakturu uvedete ve svém daňovém přiznání a daň zaplatíte. Faktury od Facebooku najdete v interním nastavení správci reklam.

Situace 3: 

Web určený pro prezentaci služeb máte propojený s e-mailingovým nástrojem MailerLite. Po nějaké době vám nestačila základní verze MailerLite, proto jste se rozhodli koupit si měsíční předplatné prémiové verze nástroje. Toto předplatné platíte každý měsíc, proto každý měsíc musíte podat přiznání k DPH, ve kterém platíte daň za poskytnutou službu.

Do kdy je nutné se registrovat?

Přihlášku k registraci identifikované osoby musíte podat do 15 dnů ode dne, kdy jste se stali identifikovanou osobou. Přesné datum, kdy se stanete IO musíte uvést do Přihlášky k registraci IO. Toto datum je shodné s datem na faktuře, která způsobila vaši povinnost se stát IO.

Příklad:

Začnete si propagovat příspěvky na Facebooku. Nastavíte reklamu od 12.9. a Facebook vám vystaví fakturu k 15.9. Do přihlášky uvedete datum 15.9. a k tomu datu se stáváte Identifikovanou osobou.

Odeslání Daňového přiznání k DPH, spolu s platbou DPH máte povinnost do 25. dne následující měsíc, kdy tato povinnost vznikla.

Jak vyplnit a odeslat Přiznání k DPH v případě, že se stanete Identifikovaná osoba?

Podrobný návod jak formulář vyplnit a odeslat na Finanční správu najdete u mě na webu.

Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení podáváme jen při poskytnutí služby do jiné země EU – např. máme-li reklamy od Google AdSense nebo poskytneme nějakou službu jinému podnikateli na Slovensku nebo jiné zemi v EU.

S tím souvisí správné vystavení faktury jinému podnikateli v rámci EU. Částka na faktuře musí být uvedená bez DPH a na faktuře by také měla být poznámka, že jde o tzv. Přenesení daňové povinnosti (reverse charge).

Souhrnné hlášení je totiž takový dokument, ve kterém finančnímu úřadu hlásíme, že nějaký odběratel jinde v EU, musí místo nás přiznat a odvést DPH. Při prodeji zboží do EU souhrnné hlášení nepodáváme. 

Souhrnné hlášení podáme každý měsíc do 25. dne po skončení měsíce. Ale jen tehdy, pokud máme k jeho podání důvod, nulové nepodáváme.

Krok za krokem – shrnutí

 1. Podání přihlášky k registraci Identifikované osoby + přiložení přílohy (faktury).
 2. Podání daňového přiznání, kde vyčíslíte přiznané DPH z faktur.

Nezapomeňte, že částky základu daně a vyčíslená daň musí být zapsány ve správných řádcích.

 • Např. pokud jste přijali službu ze zahraničí (v případě používání platební brány Stripe, reklama na Facebooku apod.), částku z faktury píšete do řádku č. 5. 
 • Jestliže jste prodali online produkt podnikateli v zahraničí, musíte tuto částku vyčíslit na řádku č. 21.
 1. Zaplacení vypočteného DPH. Na konci celého procesu se zobrazí pokyny k platbě (v podobě QR kódu).
 2. Každý měsíc posíláte už jen daňové přiznání, a to pouze v případě, že vám vznikla povinnost (konkrétní příklady viz výše). Pokud by byl měsíc, kdy vám tato povinnost nevznikla, nemáte povinnost podávat daňové přiznání k DPH.

Zrušení registrace identifikované osoby

O zrušení registrace identifikované osoby můžete požádat, jestliže:

 • za posledních 6 měsíců jste neplatili žádné služby, zboží ze zahraničí, nebo jste neposkytli žádné služby do zahraničí,
 • jste v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídili zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 000 Kč,
 • jste přestali vykonávat podnikatelskou činnost.

Statut Identifikované osoby si ale můžete nechat na libovolně dlouhou dobu, i když žádné služby nebo zboží ze zahraničí nenakupujete.

Autorka článku

Kateřina Hlůšková

Virtuální účetní

Projekt Virtuální účetní založila už při studiu na vysoké škole v Brně. Největší pozornost teď věnuje své dceři, cestování a dalším nově vznikajícím projektům.

Více informací o její práci najdete zde.

Kdo jsem?

Ing. Lucie Tomanová

Webdesign
Spojila jsem síly s dalšími podnikatelkami, abych vám předala odpovědi na nejčastěji kladené dotazy související s webdesignem prostřednictvím výstižných článků.

Kategorie